Kayseri

Projenin bulunduğu arsanın topoğrafyasını hane yerleşimine elverişli hale gelmesi çin tüm binalar ve infrastruktur 3 anne acı üzerine hizalanmıştır. Bu sayede Topoğrafyanın doğal eğrilerine akort katkısızlanmış, koca dayanma duvarları ve arazi altına gömülmü platformlar oluşması engellenmiştir Kayseri Escort